Richard Loskot – Ups and Downs / Downs and Ups , Galerie TIC, 2019

Konceptuální tendence v českém umění od 60. let po současnost využívající princip zrcadlení.

Skupinová výstava pracuje s množstvím děl určitého časového úseku, odráží fenomén obratu českého umění v šedesátých letech ke konceptuálnímu přístupu, k účasti a reflexi diváka a jeho okolí, k prostorové tvorbě v interiéru i v krajině, kinetismu, akčnímu umění a body-artu. Spojující nití těchto tendencí je inovativní přístup k uměleckým materiálům, výtvarným prostředkům a posunutí hranic světa umění do každodenního prostoru.

 

Princip zrcadlení, převráceného či reflektovaného obrazu, polarizace nebo fyzikálního zákona osové souměrnosti byl jeden z nástrojů, který umožňuje tyto tendence plně rozvinout. Jako konkrétní atribut vizuálních přesahů i jako filozofický, psychologický a antropologický fenomén je v umění stále aktuální. Na rozsáhlé výstavě jsou prezentovány prostorové objekty, site-specific instalace a rekonstrukce starších ateliérových instalací, autorské fotografie, koláže, videa a fotodokumentace akcí a instalace v kraji.

 

Seznam zastoupených autorů:
Vladimír Ambroz ▪ Jiří Bielecki ▪ David Böhm / Jiří Franta ▪ Anna Daučíková ▪ Jiří David ▪ Hugo Demartini ▪ Milan Dobeš ▪ Milena Dopitová ▪ Václav Cigler / Michal Motyčka ▪ Katarína Hládeková ▪ Lumír Hladík ▪ Dalibor Chatrný ▪ Magdalena Jetelová ▪ Stanislav Kolíbal ▪ Pavel Kopřiva ▪ František Kowolowski ▪ Radoslav Kratina ▪ Dominik Lang ▪ Richard Loskot ▪ Ján Mančuška ▪ Fabiana Alexandra Mertová ▪ Jan Mlčoch ▪ Pavla Sceránková ▪ Václav Stratil ▪ Kateřina Šedá ▪ Vladimír Škoda ▪ Petr Štembera ▪ Veronika Šrek Bromová ▪ Stanislav Zippe / Vladislav Čáp