Jim Krutor, inspirován formátem píšťalových varhan, vypráví ve svých živě hraných kompozicích příběhy bez vítězů a poražených. Obrací v nich vzpomínky na překonané úspěchy, zaniklá spojenectví, promrhané šance a ztracené poklady.