grafický design: Magdaléna Gurská

15:30 Dětská vernisáž

17:00 Komentovaná prohlídka výstavy

19:00 Zahájení výstavy a úvodní slovo

20:00 Forget Heritage – zahájení venkovní projekce, Jan Glín & Alexandra Šliková – Klíšský potok

20:30 Koncert: Peter Kolárčik 

21:30 DJ D.Mouse

  
Zveme na zahájení nového půlročního mezioborového projektu, který se věnuje transformativnímu vzdělávání.

  

Co nám současný způsob vzdělávání říká o nás samotných, jak nás připravuje na svět plný změn a jaký na nás má vliv? Umožňuje nám přemýšlet v souvislostech, kriticky a s ohledem na vlastní individualitu a emoce? Výstava Kořínky míří dolů, rostlinka stoupá vzhůru si klade za cíl připojit se svou koncepcí ke kritické pedagogice a myšlenkám inovativní vzdělávací platformy Futuropolis: Škola emancipace. Výrazným motivem projektu je pohled na prožívání procesu vzdělávání skrze vlastní tělo.

  

vystavující: Eva Koťátková, Barbora Kleinhamplová, Jana Kapelová, Tereza Vinklárková, Jana Kučerová, Eliška Konečná

intervence: Bronislava Orlická, Klaudie Hlavatá

spolupráce: Futuropolis: škola emancipace, Re-set, Konsent

koncepce: Maro Kraus Hajrapetjan, Martina Johnová, Diana Mikulecká, Barbora Kropáčková, Štefan Pecko

kurátorka: Maro Kraus Hajrapetjan

doprovodný program: Klára Vlachová, Angelika Králová, Kateřina Petrásková, Olga Hochmanová