Projekt Krajina 0 je první z dlouhodobého výstavního cyklu, který má za cíl mapovat autory, pro které je reprezentace krajiny jedním z hlavních výrazových prostředků. 

 

V tomto tematickém souboru se představí Jan Ambrůz, jehož tvorbu lze pojímat jako land-artový přesah, či konstruční geometrizované instalace reagující na konkrétní místa v přírodě. Druhým představitelem je Pavel Mrkus, který se soustředí na elektronické zobrazení reality. Jeho přístup ke krajině může být pojímán jako experimentální, dematerialistický a do jisté míry i vědecký. Dalším z umělců zaznamenávajícím ve své tvorbě krajinu různeho typu je Jozef Mrva ml.. Posledním autorem uvedeným v rámci cyklu Krajina 0 je Jan Poupě – jeden z autorů se kterými galerie Kvalitář úzce spolupracuje. Poupě krajinu rozkládá na prvočinitele, aby jí mohl zpětně architektonicky, či utopicky vybudovat znovu