Galerie Nisa Factory připravila pro letní sezónu jedinečnou přehlídku malby sedmdesátých a osmdesátých let. Do výběru byli zařazeni Jiří Dostál, Jiří Nepasický a Jan Vančura. Jejich práce spojují letadla, auta, moderní stavby, okouzlení technikou a touha po svobodě.

Výstava Krajina civilizace představuje obrazy, grafiky, kresby a objekty převážně ze 70. a 80. let, jejichž společným jmenovatelem je fascinace znaky tehdejší moderní doby: ve středu pozornosti se nachází letadla, auta, moderní stavby, okouzlení technikou, všeobecný civilizační rozvoj. Protipólem rychle chvátající civilizaci se stal únik do krajiny a přírody, za hranice všedních dnů.

 

Jiří Dostál (1945)

Vystudoval sklářskou školu v Železném Brodě a Vysokou školu uměleckoprůmyslovou. V letech 1970–78 pracoval jako návrhář pro národní podnik Skleněná bižuterie a zároveň se věnoval výtvarné činnosti, grafice, malbě i sochařství v architektuře. V roce 1990 začal vyučovat na Střední uměleckoprůmyslové škole v Jablonci nad Nisou a v letech 1991–2012 byl jejím ředitelem. 

 

Jiří Nepasický (1934–2016)

Vystudoval sklářskou školu v Železném Brodě a Vysokou školu uměleckoprůmyslovou. Od roku 1972 byl činný jako samostatný výtvarník v Jablonci, samostatně vystavoval v Liberci, Roudnici nad Labem, Praze a řadě dalších míst.

 

Jan Vančura (1940–2015)

Vystudoval sklářskou škol v Železném Brodě a Vysokou školu uměleckoprůmyslovou. Od roku 1976 spolupracoval s Divadlem F. X. Šaldy a následně byl činný zejména jako scénograf. Samostatně vystavoval v Liberci, Jablonci nad Nisou, Semilech, Praze a řadě dalších míst.

 

Kurátorka: Anna Habánová