KRAJINA NERŮSTU

umělecké soustředění na Ústecku a Mostecku

Jaká je naše role v utváření krajiny a co se budeme muset odnaučit, abychom začali žít opravdu udržitelně? Jakým způsobem se změní náš pohled do okolí, pokud přestaneme přírodu vnímat jako zásobárnu zdrojů k našemu využití? A jak nám může v takovém hledání pohledu napomoci umělecká imaginace?

Letošní soustředění navazuje v mnohém na to loňské (Jak vidět krajinu), které bylo úzce propojené s výstavou Poslední den stvoření. Prostřednictvím umělecké instalace a půlročního doprovodného programu se kurátorky Martina Johnová a Anna Remešová věnovaly post-těžební krajině na Ústecku a ideovému pozadí technických zásahů v přírodě. Na místě bývalých polí, vesnic a lesů se dnes nacházejí zbytkové jámy po dolech, které většinově procházejí vodohospodářskou rekultivací, zbylé části krajiny jsou zalesňovány či zemědělsky zúrodňovány, přičemž některé úseky jsou ponechány tzv. spontánní sukcesi (přirozeně se obnovujícím ekosystémům).

Zatímco se snažíme vydrancovanou krajinu proměnit v další místa k využití (k našemu odpočinku, těžbě dřeva nebo produkci zemědělských plodin), spontánní procesy obnovy půdy nás učí, že příroda má svůj čas, který uniká našim možnostem kontroly. I proto se dnes v reakci na hospodářský růst mluví o myšlence nerůstu, která navrhuje posuzovat úspěšnost společnosti podle kvality životního prostředí (v tom nejširším slova smyslu) namísto ekonomického profitu. Ústecký region se bude v následujících desítkách let výrazně proměňovat, bude nás proto v rámci soustředění zajímat, jak tyto plány vypadají a jaký ideový rámec jejich podobu určuje. Budeme se ptát na to, kdo rozhoduje o tom, jakou krajinu kolem sebe utváříme, a jaké jsou možnosti jiného (nerůstového) přístupu. Budeme procházet krajinou a sledovat její procesy, hledat a společně pozorovat.

 

PROGRAM

 
V rámci loňského soustředění jsme mapovali hlavní mocenské aktéry v krajině, jako jsou těžařské a energetické společnosti, ale také současné i historické způsoby uvažování o rekultivaci. Letošní, opět čtyřdenní soustředění bude zaměřené na okolí města Most, jeho účastníci budou ve formě přednášek, diskuzí a workshopů poznávat hlavní pohyby, které vedly k současné podobě mostecké krajiny. Navštívíme jezero Most a sukcesní plochy v jeho okolí, Kopistskou výsypku, hipodrom a důl Bílina. Bude nás zajímat, kdo má na podobu přetváření krajiny vliv, jak rekultivace zapadají do celkových plánů na proměnu ústeckého regionu a jakou vizi budoucnosti nám nabízí myšlenka nerůstu a spravedlivé transformace.

Podrobný program bude zveřejněn brzy na www.hranicar-usti.cz 

 

JAK SE PŘIHLÁSIT

Termín: 25.—29. 8. 2020

Místo: Galerie Hraničář, Prokopa Diviše 1812/7, Ústí nad Labem

Náklady na dopravu a ubytování budou hrazeny v rámci účasti na čtyřdenním soustředění. Kapacita míst je omezena. Na čtyřdenní soustředění se můžete přihlásit v registračním formuláři do 13. 8. 2020 23:59:59.

https://bit.ly/2U2hQss

KONTAKT

Martina Johnová, galerie@hranicar-usti.cz

Barbora Kropáčková, barbora.kropackova@hranicar-usti.cz