Jak přistupovat ke krajině v době klimatických změn? Aspekty vlivu těžby uhlí na krajinu z obecného i uměleckého pohledu. Přednáška je součástí doprovodného programu výstavy Zkouška ohněm Dagmar Šubrtové.

 

přednášející: Radek Jandera, odborný asistent ateliéru Digitální média na FUD UJEP