Nakladatelství Yinachi a kolektiv autorů přicházejí s knižním experimentem o pražské Letné, jehož cílem není představit letenské celebrity, ale lidi, kteří tvoří skutečnou Letnou jako provázanou síť osobních vztahů. Letná. To nejsou jenom domy, ulice a parky, ale především lidé, kteří určují atmosféru a ráz sousedství. Kdo ti lidé jsou a jaké mezi sebou mají vztahy, u kterých z nich se sbíhají propletené nitky sociálních vazeb a mezilidských kontaktů, kdo jsou ti „propojovatelé“, kteří společně pomáhají držet komunitu pohromadě. Kniha Jedna čtvrť: Letná objevuje jedince, kteří tuto důležitou společenskou funkci plní v jednom z nejpopulárnějších pražských distriktů.

 

Úvodní sociologický výzkum, který pomohl důležité letenské postavy najít, nejprve identifikoval místa, která Letenští vnímají jako významná a kde se potkávají. Společně s následným terénním zkoumáním pak hledal lidi, kteří těmto místům dávají charakter a život a fungují zde jako „propojovatelé“ – společenské průsečíky mezi jednotlivci i skupinami. Specifická povaha zadání vedla autory k vytvoření metodologie, která nemá podle dostupných informací ve světě paralelu. Vychází ze sociologické metody analýzy sociálních sítí a v protikladu ke globálnímu trendu směřujícímu k digitálním technologiím stojí na tradičních způsobech sběru dat. Hlavním výstupem zkoumání je dvě stě padesát fotografických portrétů letenských propojovatelů a jejich vyprávění. Objevují se mezi nimi příslušníci všech generací i sociálních skupin, lidé zcela různorodí profesemi, zájmy, názory i vzděláním. Najdeme tu přirozeně výrazné postavy místního kulturně-hospodského zevření, jako je třeba písničkář Jim Čert, i některé osobnosti všeobecně známé z kulturní sféry, jako režisérky Helenu Třeštíkovou a Olgu Sommerovu. Převážnou většinu portrétovaných ale tvoří lidé, jejichž známost sice nepřesahuje hranice jejich čtvrti, o to významnější úlohu ale možná právě na Letné hrají. Patří mezi ně třeba prodavačka v lahůdkářství Alena Janková, majitelka jógového studia Barbora Borošová, Matěj Pohořálek, kterého potkáte za barem v Rabaru, majitelka restaurace Pho U Letné Duan Trinh Thi nebo student a klavírista Vojtěch Kosek. Každý z nich hovoří o svém vlastním, osobitém přístupu k Letné, o svém životě, vzpomínkách a dojmech získaných v této čtvrti a v mnoha příbězích zaznívá zdravá míra nostalgie a sentimentu, které takovým výpovědím právem patří.

 

Mezi další výstupy projektu patří také soupis významných setkávacích míst Letné a identifikace různých společenských podskupin, respektive sociálních bublin, které se zde sdružují. Výzkum totiž ukázal, že některá místa (na Letné nejsilněji např. Bio Oko nebo zahradní restaurace u Letenského zámečku) mají schopnost „propichovat“ stěny bublin a propojovat do nových celků lidi s různými zájmy, názory a společenským zázemím. Typicky jsou to místa, která plní několik funkcí současně (kulturní, občerstvovací, sportovní, rekreační apod.). Sociální bubliny, respektive jejich propojování či „splaskávání“, jsou pro nás důležité z toho důvodu, že v době digitálních médií díky přesunu komunikace na internet dochází k růstu jejich vlivu. V důsledku se společnost fragmentuje na menší celky, které si nerozumí a nedokážou se spolu bavit. A rozdělená společnost je zranitelná. Místo aby skrze občanskou společnost a kulturu probublávalo zdola to nejlepší, je vzájemné neporozumění zneužíváno. Letenští propojovatelé a jejich oblíbená místa tak mají i určitou ozdravnou společenskou funkci.

 

Na přípravě knihy s vydavatelstvím Yinachi spolupracují fotograf Hynek Alt, kurátor Jen Kratochvil a grafičtí designéři Richard Bakeš a Marius Corradini. Výzkum řídí sociolog Jan Schmid, odborný garant projektu.