Kristína Bukovčáková (*1991) vystudovala malbu na Akademii umění v Banské Bystrici (Ján Kudlička, Rastislav Podoba). V roce 2013 absolvovala studijní stáž v Krakově (Andrzej Bednarczyk). Je absolventkou ateliéru Intermediální konfrontace na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze (Jiří David, Milan Salák). Svoji práci popisuje jako shluk environmentálních témat, která mají svoje další podtémata a vytváří tak celistvý subjektivní celek. Mezi její hnací motory k tvorbě patří také nezájem společnosti o ekologii. Na svých plátnech nejčastěji vyobrazuje rostliny, květy, ovoce, nebo struktury a vrstvy půdy. Často čerpá z odborných knih a encyklopedií a nabitou inspiraci zpracovává s dávkou svébytné stylizace. Vystavovala například v Galerii Industra Art a Pragovka Gallery. Žije a pracuje v Bratislavě.