Samotářská zvířata bloudí barevným vesmírem a hledají své místo
v obraze. Tvorba Kristiny Honzírkové se pohybuje na hranici abstraktního a
popisného vyjádření a odkazuje i k otázkám současné společnosti
o mezilidských vztazích a hledání štestí.