Kristýna Krutilová (*1995) je absolventkou ateliéru Malba I na Ostravské univerzitě a v současnosti žije a pracuje v Jeseníku. Ve své práci tematizuje přímé zkušenosti ze soběstačného bydlení na venkově. Díky přirozenému pohybu v cykličnosti přírody a úniku z anonymního prostředí města zachycuje vztah člověka k půdě a obracení se zpět k primárním potřebám. Skrze denní kontakt s přírodou a vědomou intenzivní péči o krajinu otevírá otázky spirituality a hledání katarze ve fyzicky náročné práci. Tyto hodnoty reflektují obecnější vnímání krajiny a samotné půdy, zároveň ale odkazují k čistě osobnímu prožitku ze zemědělské práce.

 

kurátorky: Tereza Vinklárková, Kristýna Gajdošová