Kryštof Brůha, čerstvý absolvent Akademie výtvarných umění ateliéru Tomáše Svobody představí svůj projekt zacílený na zvuk vytvářený elektromagnetickým vlněním s názvem Resonare De Audire Fluctus. Zveme Vás na vernisáž v úterý 10. 3. v 19:00. Výstavu pak můžete navštívit do 31. 3. 

 

“Audire Fluctus zkoumá vzájemně se ovlivňující roviny technologie člověka a prostředí. Tento koncept je zhmotněný v podobě oděvu. Dovoluje jeho nositeli podstoupit od technologických médií a tím na ně nahlédnout z jiné pozice. Tato technologická imunita je zde zastoupena díky vrchní vrstvě tohoto víceúrovňového designu, která je zhotovena z pokovené textilie. Díky tomuto materiálu je oděv schopen výrazně redukovat elektromagnetické záření které přichází nebo odchází od nositele. Audire Fluctus se díky tomuto odstínění stává jakýmsi neviditelným pláštěm pro technologii. V rovině Audire Fluctus se koncept zaměřuje na pokročilé technologie, které pro své fungování využívají elektrickou energii. Elektromagnetické záření je však i část spektra, kterou používáme i pro přenosy dat, telefonních hovorů nebo radiového spojení. Proto i tento datový tok plující prostorem představuje médium pro Audire Fluctus. To koresponduje i s jeho názvem, Audire Fluctus totiž znamená poslouchat vlny.” /Kryštof Brůha/

 

www.krystofbruha.cz  

www.instagram.com/krystof_bruha  

www.youtube.com/krystofbruha