Igor Korpaczewski (*1959) absolvoval v letech 1983-1989 pražskou Akademii výtvarných umění. Vedle malby se věnuje také hudbě. Často vystavuje pod pseudonymem KW nebo Q. Jako hudebník vystupuje pod jménem CLEAN DIRT (čistá špína) a je zakladatelem hudebního tělesa ICHFORMA. Uskutečnil také několik realizací ve veřejném prostoru. Od konce osmdesátých let se zúčastnil mnoha skupinových výstav doma i v zahraničí. O roku 1993 působí jako odborný asistent malířského ateliéru Jiřího Sopka na pražské AVU, kde lze zaznamenat jeho výrazný vliv na mladou uměleckou generaci. Mezi důležitými projekty, které autora etablovaly na umělecké scéně lze výběrově uvést např. Konfrontace (Svárov, 1988), Artist House (Jeruzalém, Israel, 1991), To, co zbývá (Praha, 1993), Zkušební provoz (Praha, 1995), Snížený rozpočet (Praha 1998), Keinne Grenze (Mannheim, 2002), 2+1 (Ljublana, Slovinsko, 2003), ARTNOW.CZ (2003, Praha), Perfect Tense (2003-04, Praha), Já (Praha, 2006), Resetting. Jiné cesty k věcnosti (Praha, 2007-08), Po sametu (Praha, 2009), Prague Biennale (Karlin hall, Praha, 2009), Osmdesátá (Česká malba 1984-1995) (Brno, 2009) nebo Ostrovy odporu (Praha, 2011). Naposledy jsme se mohli setkat s jeho pracemi na projektech Diskrétní transformace (2013, Praha), To, co zbylo (2014, Praha) nebo na samostatné výstavě KW: Ghost (2013, Drdova Gallery Praha).

Kurátor projektu pro klášter Broumov Petr Vaňous