Výstava prací významného českého sochaře a dlouholetého pedagoga umprum Kurta Gebauera v zadní části parteru knihovny u vchodu NTK3. Nevelká expozice představí méně známou oblast umělcovy tvorby, kterou je fotografie. Vedle série až voyerských snímků žen, které výstavě daly název (novotvar Kurtichy vznikl spojením autorova křestního jména a příjmení známého fotografa Miroslava Tichého), představuje Gebauer také malou kolekci svých figurálních studií a drobných plastik.

kurátor: Milan Mikuláštík