"Květomluva je způsob, jak sdělit své pocity a názory jiné osobě za pomocí květin. Diskrétně vyjadřuje city a názory, které by se obtížně řekly slovy nebo by jejich slovní vyjádření v dané situaci nežádoucí. růže-růžová = odpuštění, karafiát=touha, růžový karafiát=Nikdy nezapomenu" (wikipedie)

Markéta Garai je studentka ateliéru intermediální tvorby 2 na AVU.
Markéta je nepravděpodobné zjevení, umělkyně, která se zabývá pornem a erotickým průmyslem, náboženstvím a feminismem. Žena, která si je moc dobře vědoma, kde začíná a končí její tělo.
Kromě své umělecké tvorby působí i jako kurátorka a přispívá do časopisu Artikl.
http://marketagarai.tumblr.com/