KW + Q (nar. 1959) patří mezi nepřehlédnutelné malíře a mezi nejvýraznější figuralisty české umělecké scény posledních 30 let. Podíváme-li se na dlouhý výčet jeho výstavních aktivit začínajících proslulými svárovskými Konfrontacemi (1988, 1989), pak musíme konstatovat, že jeho práce byly pravidelně zařazovány do zásadních kurátorských projektů po celá devadesátá léta i později (např. Umění postmoderny, 1992; To, co zbývá, 1993; Zkušební provoz, 1995; Snížený rozpočet, 1998; Na volné téma, 2000; ARTNOW.CZ, 2003; Perfect Tense/ Malba dnes, 2003-04; Resetting/ Jiné cesty k věcnosti, 2007-08) a těžko si je lze bez nich představit.

 

Celé desetiletí po sametové revoluci byl jedním z mála autorů, kteří se věnovali kontinuálně malířskému médiu a zároveň byli pravidelně veřejně prezentováni. Je to dáno mimo jiné tím, že KW na jedné straně vždy ctil obraz jako svébytné médium, na straně druhé byl otevřený jeho tehdejším postmoderním modifikacím, které autorovi otevřely svobodný prostor pro nakládání nejenom s malbou, nýbrž především s promýšlením emancipované vizuality jako takové. Dokázal již tehdy, v době nově se formujícího diskurzu spojeného v našem prostředí s nástupem tzv. nových médií, v rámci své generace obhájit obraz tím, že o něm začal přemýšlet, aniž by usiloval o jeho zrušení. Prolomil akademický status malby jak v materiálových a instalačních experimentech, tak také v přehodnocení její „reprezentace“. Tento přístup potvrzuje také autorův projekt pro Topičův salon připravovaný pod identitou KW (obrazy) + Q: (instalace a prostorové realizace).

 

kurátor: Petr Vaňous