Malířka Ladislava Gažiová začala před časem experimentovat s fotogramy. Spolu s přesunem k jiným technikám se mění rovněž obsahy její tvorby. Poušť: u nás nepřítomné a námi nezakoušené prostředí a přesto silně stimulující naši imaginaci. Fotogramy, kresby, koláže a malé intervence do knih jsou zkoumáním jejích obrysů a hledáním průsečíku mezi subjektivní poetikou a zájmem o podoby reflexe odlišných a vzdálených kultur.