Kristina Láníková výstavou Léčení navazuje na projekt Krátké dějiny zraňování, jehož součástí byly stejnojmenná výstava a sbírka textů. Materiálem, který je rytmicky skládán do vizuálních atlasů, převíjen či plynule řazen v nahodilých rytmech ve videu, je náplast v nejrůznějších podobách. Ta zakrývá, chrání, léčí a označuje. Text je výchozím bodem, série náplastí představují samostatný vizuální zápis.

kurátor Tereza Špinková

Kristina Láníková

2016 – dosud Akademie výtvarných umění v Praze – Ateliér Nových médií 1 – škola Tomáše Svobody
2012 – 2016 AVU v Praze – Ateliér Kresby – škola Jiřího Petrboka
2008 – 2014 Fakulta humanitních studií UK

__