Objekty z cyklu: MEMENTA
Likvidace kvalitních příkladů architektury vzniklé za minulého režimu se stává již typickým aktem naší doby prahnoucí po vyšším zisku a po zapomnění na nechtěnou minulost.
Domy, jež měly krátkého fyzického trvání přežívají jen na papíře. Lenka je zpracovává právě v jejich kresebné poloze. Plány vyřezává do mirelonovych folií a pomocí deformace (zmačkáním, prověšením či prořezáním) je znovu staví před diváka jako objekty připomínající jejich zmizelou krásu.