Lenka Černota podle svých slov průběžně zkoumá lidskost skrze experimentování s „vlkovostí“. Od obrazů, které malovala pro vlky s přesvědčením, že je uvidí a zareagují na ně, se skrze svou přítomnost v jejich prostředí a malbu in-situ dostala až k současné fázi, kdy uvažuje a pokouší se namalovat obraz tak, jako by měla vizuální aparát vlka.

 

Výsledky jejích malířských experimentů za několik posledních let shrnuje zatím největší výstava signifikantně nazvaná Vlčení. Kromě vlastní kombinované techniky, založené na malbě rukama, doplňované kresbou a poznámkovými nápisy, na ní představí i videosekvence skládané ze snímků z fotopastí, dokumentujících osudy jejích „vlčích“ obrazů zanechaných v lesní samotě.

 

kurátor: Radek Wohlmuth