Výstava Moment of Seclusion over the Horizon uvede díla na pomezí 3D objektů a digitálního obrazu. Rozměrná dystopická instalace v Galerii Kostka evokuje hybridní entity strojů transformovaných do živých organismů. Tvorba Lenky Glisníkové, přestože se již výhradně jedná o tvorbu objektovou, má vždy přímou návaznost na dvojdimenzionální formu fotografie, z níž primárně vychází. Její díla připomínají přírodní či mimozemské objekty, jejichž části v podobě výstupků, prohlubní a boulí vystupují do prostoru. Některé se svým zjevem blíží pokrouceným větvím, jejichž povrch je však tvořen lesklým materiálem na pomezí biologického a strojového. Vytváří tak dojem hybridní formy života, která však už nepochází z námi známého světa.

 

Zobrazení degradace naší existence v tyto post-lidské bytosti má ve své práci rovněž Michele Gabriele, který, podobně jako Lenka Glisníková pracuje s materializovanou formou hyperrealistického 3D či digitálního obrazu, jež následně transformuje do objektů připomínajících hybridní organismy. Výstava je zamýšlena jako tematický ekvivalent k výstavě Walking Our Distance v Galerii MeetFactory.

 

Lenka Glisníková (*1990) studovala v ateliéru fotografie Michala Kalhouse na Fakultě umění v Ostravě a poté absolvovala magisterské studium na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze v ateliéru Aleksandry Vajd a Martina Kohouta. Během studií absolvovala stáže v Polsku a Indonésii. Byla nominována na Cenu pro diplomanty evropských uměleckých škol Startpoint Prize 2019, kde získala čestné uznání poroty. Loni byla vybrána napříč evropskými talenty na přehlídku PLAT(T)FORM ve švýcarském Winterthuru. V roce 2023 se stala laureátkou Ceny Jindřicha Chalupeckého. Je součástí fotografického dua Shotby.us, které se od roku 2019 každoročně objevuje vnominacích na ceny Czech Grand Design, v roce 2020 pak zvítězily v kategorii Fotograf roku. V roce 2023 získaly ocenění Red Dot Design Award za kampaň pro festival Tanec Praha v kategorii Brands & Communication Design.

 

kurátor: Ján Gajdušek