S přáním malovat reversy neboli zadní strany obrazů ve stálé expozici oslovila Lenka Zadražilová vedení galerie v roce 2017, tehdy coby studentka třetího ročníku Střední uměleckoprůmyslové školy Jihlava-Helenín. Rozhodla se tímto způsobem naplnit zadání školní práce s tématy Obraz a Reprodukce.

 

Nyní studuje Lenka Zadražilová Ateliér malířství 3 na FAVU v Brně. Cyklus z let 2017–2018 doplnila již přímo pro prostory stálé expozice několika dalšími obrazy z tohoto roku. Vystavenými malbami jednak zprostředkovává návštěvníkům odvrácenou stranu obrazů z našich sbírek, jednak nabízí svůj příspěvek k diskusi o obsahu obrazu jako média či re/produkci. Nemůžeme pominout ani číhající moment překvapení a jistou vrstvu humoru.