Fakulta umění a designu UJEP zve umělce a designéry do Ústí na Labem. Nabízíme profesionální a kreativní setkání s řadou známých tvůrců, inspirativní kurzy a doprovodný program.

 

Fakulta umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem pořádá druhý ročník Letní školy, při které veřejnosti otevře deset kurzů napříč svými ateliéry. Ty se stanou prostředím pro setkání s pedagogy, designéry a odborníky v oboru, pod jejichž lektorským vedením budou moci účastníci kurzů získat či prohloubit své praktické zkušenosti v řadě uměleckých a designérských technik. Týdenní série workshopů vyvrcholí výstavou, která se bude konat v budově Fakulty umění a designu na závěr Letní školy FUD.

 

Program:

– kurzy od soboty do pátku 9:00–16:00 hodin;

– realizace individuálního projektu v ateliérech a dílnách;

– realizace závěrečné výstavy v ateliérech v sobotu 27. 8.;

– doprovodný program.

 

Kdo se může přihlásit:

– tvůrci ve věku od 18 let se zájmem o současného umění nebo design;

– naše kurzy jsou určeny tomu, kdo se chce ve vybraném oboru dále vzdělávat;

– přivítáme plnoleté středoškoláky, uchazeče o studium na vysoké škole, ale i širokou veřejnost. 

 

deadline: 30. 7. 2022

přihlášky: e-shop UJEP nebo duul@ujep.cz 

kontakt: +420 702 217 042

 

Více informací a popis jednotlivých kurzů zde. Účastník kurzu získá osvědčení o jeho absolvování.