Výstava obrazů Libora Kalába, malíře, sochaře a pedagoga figurální kresby na VŠUP v Praze, navazuje na předchozí ročníky programu představujícího významné umělecké osobnosti boxerského spolku Palaestra. V osobnosti L. Kalába nabídne návštěvníkům průsečíky zdánlivě neprostupných světů: světa malby prozkoumávající temné vztahy látky a člověka a světa boxerského ringu a předávání zkušeností nejmladším generacím.

 

http://www.nrpraha.cz/program/1270/libor-kalab-dosud-neprozkoumane/