Václav Špála, Zátiší s ovocem

Linie je v grafické tvorbě určujícím prvkem. Její tvar, síla a hloubka nevytváří jen formu – tedy způsob zpracování – ale rovněž obsah, který chce umělec vyjádřit.

  

Výstava představí impresionistickou linku Heleny Emingerové a Maxe Švabinského, která se v první půli dvacátého století přeměnila v hutnou linii Josefa Čapka a Václava Špály. S druhou polovinou 20. století se dotkneme informelní linky Vladimíra Boudníka, geometrického řádu Vladislava Mirvalda i jemné linie Naděždy Plíškové. Opomenout nemůžeme ani barevné linie Zdeňka Sýkory, rastry Marie Blabolilové nebo vrstvené linie Jana Měřičky

 

Úvodní slovo na vernisáži přednese ředitel OGL Filip Suchomel a kurátorka výstavy Jana Farská Hájková. Hudební doprovod zajistí Matěj Myslivec (kytara) a Barbora Voleská (zpěv).