Martin Matoušek je vnímavým pozorovatelem světa architektury a lidí, kteří ji obydlují. V Mu vystaví sérii industriálních krajin ze současného Londýna. Ten se vymyká všem ostatním evropským metropolím i kontextu celé Británie. Je místem neustálé změny, rozvoje a střetů názorů, sil a rytmů. Probíhá tu intenzívní stavební expanze, která nepřetržitě proměňuje okolí a na pozadí starého Londýna formuje fantastické struktury tvořené stroji a rozestavěnými skelety domů.
V Martinových obrazech se ale industriální krajina přetavuje v krajinu spirituální. Rozestavěné budovy obklopené jeřáby vnímá jako chrámy nové kultury, nového náboženství, které stojí nad omezeními a dogmaty těch stávajících. Při jejich stavbě se scházejí lidé, kteří mluví odlišnou mateřštinou a vyznávají různého boha. Přesto ponechávají stranou rozdíly, a jejich myšlenky a energie se propojují, aby dokázali společně tvořit. Proces této výstavby je vlastně odpovědí na mýtus o stavbě babylonské věže. Tehdy bůh zmátl jazyky, aby znemožnil její dokončení. Dnes lidé přes svou různost opět nacházejí společnou řeč, aby mohli spolupracovat na výstavbě nové architektury. Ta se ale boha nesnaží pokořit, nýbrž obsáhnout. Architektura, jak ji vnímá Martin Matoušek, je bytostně duchovní, je zobrazením principu jak nahoře tak dole, a právě tuto transcendentální jednotu přenáší i do svých obrazů.
Na plátna převádí nejen energii staveb, ale i jejich hmotu – spontánně a hravě experimentuje s betonem, který mu umožňuje vytvořit hmatatelné, plastické dílo…Obrazy jsem chtěl řešit jinak než klasickou malbou a beton je pro mě nejpřirozenější, protože s ním pracuju. Na plátně vytváří výraznou strukturu a hloubku, obraz je hmotnější, a můžeš se s ním lépe spojit, sáhnout si na něj rukou…
Výstavu obrazů vhodně doplní dva sendviče z černého skla, betonu a dřeva říznuté moderní českou cibulákovou klasikou, původně noční stolky, které Martin redesignoval ve spolupráci s malířkou Lu J. Skřivánkovu.

Londýnští bohové zahájí pravidelný cyklus výstav v Mu konceptu. Mu je netradiční výstavní prostor a ateliér, který vznikl spontánně, z potřeby spojit lidi z různých oborů a vytvořit místo přátelské tvůrčí spolupráce. Místo chladných vernisáží, kde umělec zůstává nedostupnou postavou v dálce, nabídne možnost neformálního setkání a rozmluvy s tvůrcem. Zahájení výstav bude probíhat formou čaje s rumem o páté. Na vernisáž naváže Tanztee, kde budete moci svého oblíbeného umělce vyzvat k tanci nebo k čaji a zjistit tak o jeho díle mnohem víc…