Lucia Dovičáková se ve výstavě Call of Duty introspektivně obrací k prožitkům souvisejícím s genderovou stereotypizací ženy jako matky, manželky a obětavé pečující bytosti, zodpovědné za pohodu domácího krbu i podléhající mužskému pohledu v roli sexuálního objektu.

  

kurátorka: Klára Vavříková