Výstava představí výběr fotografií z cyklu Staré světlo, který je součástí autorčiny prezentace v rámci letošní Ceny Jindřicha Chalupeckého. Soubor volně navazuje na její předchozí práce vztahující se k odlišným způsobům vnímání reality skrze pohled fotografie a její iluzívní charakter. V pracích Scerankové se setkáváme s univerzálními tématy prostoru, času a pohybu, způsobem znejisťujícím základní pravidla fyziky, a přes obrazové metafory a paradoxní situace vytržené ze světa běžného nahlížení obracíme pozornost k vlastní podstatě fotografie.