Srdečně vás zveme k bdělému snění při společném putování srpnovou krajinou, v jehož cíli čeká prostřená slavnostní hostina na počest léta i vzácné možnosti být pospolu.

 

Kamenné cesty pohltil les. Koberce zlatavých travin v březových hájích přívětivě pokrývají základy zmizelých kuchyní. Zapomenuté ovocné stromy i jírovce jsou ukryty v hustých porostech náletů. Jen pozorným průzkumníkům dávají tušit fantazijní obrazy rozkvetlých a s láskou opečovávaných zahrad i sadů. Přesto však jejich větve každoročně darují přezrálé plody trávě a divokým zvířatům. Náhlé bouřky s prudkými lijáky vyplavují na povrch úlomky rodinných příběhů.

 

Program:

16.00 sraz u Hraničáře

16.19 autobus Ústí—Lovečkovice

17.00 putování krajinou Českého středohoří

19.00 slavnostní hostina na Löblhof & Artgrund — symposium v zahradách (dům a zahrada č. 1 ve Staňkovicích na Litoměřicku)

21.00 odvoz zpět do Ústí

  

Lucie Králíková se narodila 23. srpna 1981 v Žatci. Studovala gymnáziu v Přerově, kde maturovala v roce 2000. Poté nastoupila na Mendelovu univerzitu v Brně, kde roku 2006 vystudovala obor zahradní a krajinářská architektura. V rámci studia absolvovala jeden semestr ve Francii. V roce 2011 založila s Klárou Zahradníčkovou výtvarně-ekologickou platformu Efemér. Její tvorba souvisí s rostlinami, krajinou, lidmi a pamětí. Zabývá se zkoumáním konkrétních lokalit a reflexí vztahů mezi místem, tradicí a jejich současnou (opomíjenou) hodnotou.

 

Kateřina Houbová (1996) studovala na Střední odborné škole obchodu, užitého umění a designu v Plzni obor Design interiéru, kde maturovala roku 2015. Od roku 2016 až 2018 studovala na Fakultě umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem v ateliéru Produktového designu. Od roku 2018 studuje na téže fakultě v Ateliéru skla a aktuálně dokončuje svou bakalářskou práci. Ve své tvorbě usiluje především o to, aby člověka navedla k ohleduplnějším rozhodnutím a jednáním nejen k přírodě, ale i k sobě samému.

 

Kapacita události je omezena na 15 účastníků, prosím, rezervujte si místa na e-mailu: efemer.info@gmail.com.