„Spoločným motívom autoriek sa stáva vnímanie priestoru a budovanie jeho architektúry skrz pohyb a inštaláciu. Pojmy, ako sú mapa, pôdorys, architektúra, s ktorými pracuje Mičíková začínajú nenápadne splývať s pojmami situácia, zadanie, choreografia, ktoré využíva Žabková. Spoločnou témou umelkýň je definícia vnútorného a vonkajšieho priestoru skrz jednotlivé média im vlastné.
Inšpirácia vypáleným poschodím budovy AQB, kde mali autorky možnosť kooperovať na spoločnej rezidencii v Budapešti priviedla Mičíkovú k myšlienke rozpracovať motív starej japonskej obkladovej techniky Shou sugi ban. Vo svojich kolážach a objektoch využíva túto techniku opaľovania driev – vonkajšich obkladov obydlí a ponecháva ju v jej prvotnom štádiu. To, čo sa malo pôvodne ocitnúť vonku v jej mapách a modeloch ostáva vo vnútri. Žabková nadväzuje na Mičíkovej rozpracované architektúry a imaginárne priestory umiestnením performera akoby priamo do nich. Využíva k tomu odkaz na priestor vypálenej sekvoje, ktorá kedysi slúžila ako obydlie californským Indiánom. Její obývanie prezetuje prostredníctvom kresieb, ktoré vznikli priamo v dialógu uvnitř sekvoje. ( týchto dvoch uhlíkov).
V galérii Tvar predstavují autorky prepojenie oboch východísk ve společné instalaci, která volně navazuje na prostor galerie. Zároveň je první částí v připravovaném projektu, který se bude transformovat, růst a vyvíjet během dalších výstav v Čechách I zahraničí.”
Lucie Mičíková/Zuzana Žabková

Všichni jste srdečně zváni.