Luděk Míšek (nar. 1976) je jedním z nejvýraznějších současných sochařů linie, jež respektuje sochařství v jeho „pravé podobě“, tzn. jako práci s hmotou. Soubor děl pro výstavu v Galerii Jilská 14 je tvořen výběrem mapujícím autorovo období od roku 2003, jeho zásadní část ale sestává z nových prací. Výstava představuje osobitou syntézu myšlení materiálem, objemem, tvarem a prostorem, kde racionalita a řád geometrické formy jsou v bezprostřední přítomnosti se smyslovým účinkem hmoty, s otevřeností nedořečeného detailu, se skladbou tvarů, s procesem „odhmotňování“, s dialogem vedeným s architekturou místa.

 

Luděk Míšek absolvoval v letech 1996–2003 Akademii výtvarných umění v Praze, přičemž v letech 2000–2001 uskutečnil stáž na Staatliche Akademie der Bildenden Künste ve Stuttgartu; na pražské AVU byl později, v roce 2017 habilitován. Od roku 2004 proběhla řada jeho samostatných výstav, zúčastnil se mnoha sochařských sympozií, je autorem několika realizací do veřejného prostoru. Je členem sochařského seskupení Socha 2, Umělecké besedy a Klubu konkrétistů. Od roku 2010 vyučuje sochařství na Západočeské univerzitě v Plzni.

 

kurátorka: Iva Mladičová