Koncert představí českého malíře, hudebníka a spisovatele Ludvíka Kubu u příležitosti 160. výročí jeho narození. Zazní výběr písní ze sbírky Slovanstvo ve svých zpěvech, kterou Ludvík Kuba sestavil na svých poznávacích cestách po Evropě v letech 1884–1929. Toto nevšední rozsáhlé dílo dodnes patří k významným, leč neprávem opomíjeným etnomuzikologickým počinům přelomu 19.–20. století.

  

Program koncertu vychází z celkem 15 svazků Slovanstva, z nichž každý svazek obsahuje písně určité slovanské národnosti (např. písně Domažlické, Slovenské, Lužické, Srbské, Běloruské, Bulharské, Černohorské, Dalmátské a další). Rovněž se zaměříme na vícehlasé písně, které tak podtrhnou kvalitní obsah tohoto nedoceněného souborného díla. Písně poprvé zazní v úpravě pro komorní orchestr. Program navíc doplní písně skladatelů Antonína Dvořáka, Leoše Janáčka a Bohuslava Martinů.

  

V doprovodu NeoKlasik orchestru pod taktovkou dirigenta Václava Dlaska vystoupí Tamara Morozová (soprán), Jakub Ošmera (basbaryton), Josef Kovačič (bas) a Svatopluk Schuller (mluvené slovo).