Koncert k výročí 65 let od úmrtí Ludvíka Kuby.

  

Pěvecké vystoupení střídané s mluveným slovem. Koncert nabídne průřez slovanských národních písní ze sbírky Slovanstvo ve svých zpěvech, kterou Ludvík Kuba sestavil na svých poznávacích cestách po Evropě. Toto nevšední rozsáhlé dílo dodnes patří k významným, leč neprávem opomíjeným entomuzikologickým počinům přelomu 19. a 20. století.

  

zpěváci: Adam Born, Václav Dlask, Veronika Kaiserová, Jan Krátký, David Malát

klavírní doprovod: Ilaybüke Algür

průvodní slovo: Václav Dlask

  

Koncert pořádají Lázně Poděbrady, a. s. a Galerie Ludvíka Kuby Poděbrady.