Zveme na dernisáž výstavy Lom toku s hudební performancí Nielse Arase z kolektivu Noise Kitchen doprovázenou projekcí umělce Yoricka.