Lukáš Kalivoda často pracuje s jednoduchými optickými pravidly a charakterem skla, který je i pro tuto instalaci klíčový. Lukášova díla jsou typická fascinací přírodními elementy ve spojení se základními fyzikálními jevy, které si hrají s lidskou pozorností, vnímáním a představivostí. Jeho unikátní techniky kombinující vodu, oheň, světlo a zvuk sledují dnes přes Instagram tisíce diváků po celém světě. 

 

Pro (A)void Gallery připravil objekt spojující něžnost a křehkost skleněného mraku, který se snaží popírat nebezpečný a ostrý charakter “skleněných jehel”. Celý prostor se díky instalaci zavalil hrou světlem a stínů, která díky ambientnímu osvícení pobízela návštěvníky k pozastavení. I proto si autor pro spolupráci přizval Aitchera Clarka, producenta z LOFN, který přímo z nahrávek pořízených při instalaci v Kobce 10 složil doprovodnou hudbu.

 

Lukáš Kalivoda (*1986) je umělecký experimentátor, sklář a scénograf. Studoval na pražské UMPRUM pod vedením Ronyho Plesla a Vladimíra Kopeckého. Od té doby vystavoval svou tvorbu nejen po celé republice, ale také za hranicí Evropy, například v Taipei. V minulosti představil například Výdech z tunelu Blanka ve spolupráci se studiem Federico Díaz. Příznivci umění mohli jeho díla spatřit dříve už v Portheimce, Meetfactory nebo Galerii DOX. Zahraničního věhlasu nabyl zejména díky výstavě The International Glass Symposium, účasti na Signal Festivalu nebo během mezinárodní výstavy Czech Art v Taipei. Pro svůj citlivý přístup k prostoru Lukáš překračuje hranici umělecké scény, a tak ho mohli hudební fanoušci spatřit při scénografických performancích na koncertech Lenky Dusilové či slovenské zpěvačky Katarzie.