grafika: Lukáš Prokop

Všetkých srdečne pozývame na dernisáž výstavy Lukáša Prokopa, ktorej súčasťou bude prezentácia a možnosť zakúpenia autorskej módy – limitovanej edície tričiek.

 

Lukáš Prokop pripravil kolekciu tričiek, obsahovo vychádzajúcu z výstavy (within) that which seems so nebulous and murky, ktorou vytvára ďalšiu vrstvu inštalácie v postpost gallery a rozširuje tak celý projekt. Finančný obnos z predaja bude venovaný podpore obetiam vojnového konfliktu.

 

Intermediálnu tvorbu Lukáša Prokopa možno prirovnať k výskumným procesom, šifrujúcim realitu žitého sveta v digitálnom prostredí, ktorému priznáva samostatné bytie i schopnosti participovať. Jeho umelecko-výskumná činnosť, sa často zahráva s diváckou pozornosťou a schopnosťou čítať skryté obsahy, v dimenzii operácií jednotiek a núl, prevedených do človeku prístupného, sofistikovaného jazyka. Autorove inštalácie, grafické diela či textilné návrhy, často operujú s myšlienkami neantropocentrického vnímania sveta a vytvárajú extenzie vizuálne abstraktných, no zároveň znepokojivo reálnych rhizomatických štruktúr súčasnosti. Viac o výstave zde.

 

Projekt sa uskutočňuje s podporou FaVU VUT, FF MUNI a Spolek.