S využitím možností dostupných díky rozvoji herního průmyslu buduje Lukáš Prokop (*1997) vlastní fikční světy, které ukotvuje jím danými funkcemi. Vlastnosti, které jim takto udělil, jsou stavebními kameny téměř autonomního světa, jeho semi-abstraktní biomorfní estetika vyplynula z autorových starších automatických kreseb.

  

Jejich galerijní videoinstalace vzniká s ambicí nejen nechat nás sledovat výtvarné výsledky jeho experimentování s worldbuildingem, ale rovněž nás vizuálními prostředky snaží vtáhnout do hlubšího vstřebávání jeho vnitřních zákonitostí. Výstava je pomyslným dvojčetem projektu, který Prokop vloni představil v brněnské galerii Zaazrak|Dornych. Rozšiřuje započatý světotvorný experiment a ještě hlouběji se noří do jeho turbulentní kauzality. Tvořená fikce se zde ocitá na samotné hraně její dosavadní sebe-referenčnosti a nezbývá jí, než se obrátit k mutagenní mytologizaci fragmentů autorovy tvorby.

  

kurátor: Jiří Ptáček

místo konání: Galerie mladých