Mirror Man

Zveme na komentovanou prohlídka výstavy Made by Fire za účasti ředitele Moravské galerie Jana Presse, kurátorek výstavy Evy Slunečkové a Danici Kovářové a některých autorů a autorek.

 

17:15 Stanislav Müller: Mirror Man, art performance