grafický vizuál: Terézia Pisoňová

Srdečne pozývame na vernisáž výstavy Vykopávky, ktorá uzatvára aktuálny blok výstavných projektov v Postpost gallery. Okrem úvodných slov a prezentácie site-specific projektu za účasti autoriek, bude počas večera taktiež predstavený ďalší pripravovaný program a smerovanie galérie.

  

Skupinová inštalácia zoskupenia Magdaléna Šťastníková, Barbora Lexová a Anna Rusínová je ich prvou spoločnou prezentáciou. Autorky tu rozvíjajú témy detstva či intimity, no zároveň apelujú na problematiku vystavovania (sa) a marketingovo orientované naratívy prestupujúce kontext súčasnosti.

  

Magdaléna Šťastníková, Barbora Lexová a Anna Rusínová sa venujú prevažne autorskému šperku, práci s objektom a kovom či textilom. Svoju voľnú tvorbu i design konfrontujú s ekologickými aspektmi materiálov či intimitou ľudských identít a telesnosti, modifikovaných v prostredí online. Autorky zároveň spája štúdium na pražskej UMPRUM.

  

V inštalácii Vykopávky pracujú s fúziou remesla, designu a voľného umenia, spolu s teoretickými naratívmi seba prezentácie i prezentácie tvorby (umeleckých diel) vo vitríne. Výstava vo vrstvách vizualizuje myšlienkové návraty (vykopávky) detstva a jeho imaginárnej ľahkosti i snov, kontrastujúcich so spomienkami či melanchóliou, ktorá vzniká na pozadí existenciálnych kríz, výziev a očakávaní, prítomných v spoločnosti.

  

kurátorka: Viktória Pardovičová

fotoreport: Tamara Pavlechová

  

Projekt je realizovaný s podporou FF MUNI a kavárny Spolek.