Magdalena Turzová - Love Messages

Galerie Cyril Vás srdečně zve na výstavu Magdaleny Turzová 
Love messages
5. 6. 2018 – 15. 7. 2018
vernisáž 5. 6. v 18:00
Vernisáž koncertem doprovodí folk-rock´n´rollová ikona Åncient Teenager

Magdalena Turzová představuje novou generaci současné tuzemské malby, která obdobně jako ve světě, jasně odmítá tvrzení, jenž nazývají médium malby mrtvým přeživším archaismem. Situace je však opačná. Malba si nadále drží své výsostné postavení jak v kruzích světového umění, tak i obecně ve společnosti. Její velkou výhodou je rozmanitost, která nebyla nikdy v tomto médiu natolik obsáhlá jako dnes. Divák může sledovat rozsáhlé spektrum přístupů vzniku obrazů, od experimentálních spolupracujících i s jinými (novými) médii až po klasické. Stejná rozmanitost je v rámci námětů, které mohou představovat maximálně minimalistické monochromní abstrakce, nebo naopak velkoformátové hyperrealistické figury. 
Magdalena Turzová svou tvorbu opírá o figurální přístup, avšak samotné obrazy mají blízko k určitému způsobu dokumentu urbánní krajiny, či kraje. Motivy její práce jsou především interiéry a exteriéry českého venkova. Turzová svými obrazy nabízí analogii lidských životů a koloběhu využívajíce k tomu obrazy předmětů denní potřeby či fragmentů architektur (okna, dveře, vrata, stěna), jejichž nejlepší léta jsou spíše již minulostí. Samotné malby, na první pohled vizuálně poutavé a vzdušné, v sobě obsahují jistou míru melancholické poetické vlny, která se na diváka postupně rozlévá, jako když se člověk zastaví a zahledí se na své okolí. Vstřebává i ty nejvšednější, často upozaděné vjemy a skrze ně si postupně skládá obraz člověka a jeho života. 
V Galerii Cyril Magdalena Turzová představí nejnovější malby výstavou „Love messages“. 
Text. David Bartoš

Magdalena Turzová 
*1978, Uherské Hradiště. 
Žije a pracuje v Lobodicích a v Prostějově. Pravidelně vystavuje v rámci skupinových i samostatných výstav.
http://magdalenaturzova.blogspot.cz