Galerie 4 představí kolektivní výstavu fotografií z cyklu Projekty realizovanou ve spolupráci s Asociací profesionálních fotografů ČR.

  

Autoři v ní zachycují mnohotvárnost tématu místa a skrze osobní výpovědi nabízejí vhled do vlastního uvažování. Jejich díla potlačují prvotní popisnost a vyzdvihují atmosféru, magičnost, tajemnost, příběhovou linii a možnost hlubšího zkoumání skrytých významů.

  

V závislosti na roli autora výstavou prostupují tři různé přístupy. V tom prvním figuruje autor jako svědek atmosféry, kterou v určitém místě nalézá a následně zvěčňuje. Autorovo oko reaguje na záblesk energie spojené s místem známým, ale i zcela cizím. U druhého přístupu se autor stává součástí místa a jeho spolutvůrcem – s místem vnitřně koresponduje, zároveň však k dokreslení atmosféry využívá své zásahy. Třetí přístup nechává autora vyniknout jako tvůrce místa a jeho atmosféry. Skrze autorovy vlastní myšlenky či představy vzniká místo nové a osobní.

  

vystavující: Marian Beneš, Kristýna Boleslav, Michael Borek, Dorothea Bylica, Miloš Fic, Jaroslav Fišer, Jiří Hanke, Jiřina Hankeová, Jan Hausner, Richard Horák, Jiří Hřebíček, Josef Husák, Hana Janíčková, Rudolf Jung, Marek Koliha, Kryštof Korč, Vladimíra Kotra, Mária Kudasová, Vladimír Kysela, Zdeněk Lhoták, Andrea Thiel Lhotáková, Jina Nebe, Pavlína Novotná, Matyáš Páleníček, Jan Pohribný, Miloš Sedláček, Marek Christian Schackwitz, Kateřina Sovová, Jan Sucharda, Petr Štěpán, Jiří Tondl, Miroslava Trusková, Radek Uhlíř, Stanislav Zela

kurátoři: Vladimír Kysela, Petr Štěpán