Jan Heřman, Prapor Jednoty Říp v Roudnici nad Labem, (kopie lícové strany originálu praporu od Josefa Mánesa) 1884.

Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem si Vás dovoluje informovat o nové výstavě Mánesův prapor Jednoty Říp v Roudnici nad Labem (150 let od jeho vzniku) z cyklu Genius loci.

Výstava bude pro veřejnost otevřena od 27. června do 14. září 2014, denně od 10.00—12.00, 13.00—17.00 s výjimkou pondělí.
 

Výstava připomene jednu z nejvýznamnějších prací přední osobnosti českého malířství 19. století, Josefa Mánesa (1820–1871). Prapor pro Zpěvácký spolek Říp byl u Mánesa objednán na popud slavného fyziologa Jana Ev. Purkyněho a roudnického rodáka, pražského stavitele Františka Václavíka. Rozměrné dílo, malované na hedvábí, umělec dokončil v květnu roku 1864. Na lícové straně Mánes zachytil svatého Jiří zabíjejícího draka, dekorativně zasazeného do zlatého ornamentu, v jehož rozvilinách se skrývá princezna, řipská rotunda a znak města Roudnice. Rubovou stranu zdobilo vyobrazení českého lva s korunkou. Pozdější historie roudnického praporu však byla pohnutá. Lícová strana byla roku 1884 od rubové oddělena a zapůjčena na dvacet let do Musea města Prahy. V roce 1909 ji zakoupila do svých sbírek Moderní galerie, předchůdkyně Národní galerie v Praze, v jejichž sbírkách se nachází dodnes. Rub s českým lvem byl doplněn o kopii původní lícové strany s výjevem svatého Jiří od malíře Jana Heřmana. Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem ji získala do svých sbírek v roce 1910.  Jedinečnou výstavu k 150. výročí vzniku roudnického praporu připravila Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem ve spolupráci s ředitelkou Sbírky umění 19. století Národní galerie v Praze, PhDr. Šárkou Leubnerovou. Veřejnost bude mít možnost se seznámit s vynikající Mánesovu prací i kopií Jana Heřmana ze sbírek roudnické galerie poté, co prošly technologicky náročným restaurátorským zásahem. Výstavu doplní katalog, prezentující dílo v širším uměleckohistorickém kontextu. Odborné statě osvětlí genezi vzniku roudnického praporu i historii objednavatele – Jednoty Říp, seznámí veřejnost s osudy a s ikonografií tohoto uměleckého díla i s výsledky restaurátorského zásahu, který přispěl k záchraně této jedinečné umělecké památky. 

 
Autorka výstavy: Mgr. Nina Michlovská, kurátorka sbírky kresby, grafiky a užitého umění GMU v Roudnici nad Labem.
 
O restaurování díla se zasloužili: JUDr. Emilie Bednářová, Státní fond kultury České republiky, Milos s.r.o., Meva a.s., Mark Distri s.r.o. 
 
Výstavu podpořilo Ministerstvo kultury České republiky, Ústecký kraj a Rada galerií ČR. 
 
Výstavu doprovází katalog s texty Šárky Leubnerové, Niny Michlovské, Jana Nerudy, Kateřiny Pittlové, Jarmily Frankové a Davida Franka. Vydavatelem je GMU v Roudnici nad Labem.  

Bližší informace na www.galerieroudnice.cz.