kurátor: Michal Novotný

Výstava Marka Meduny (1974, Praha) se zabývá figurací jako zdůrazněním ambivalentního a dezorientačního dopadu obrazů. Řetězec stereotypů západních masových médií, stylisticky se pohybující mezi učebnicovou kresbou a karikujícím kresleným vtipem naléhá na diváka nemožností koherentní interpretace. Extrémně sexualizované, rasistické, xenofobní, islamofobní, antisemitské, obscenizované a všeobecně klišeoidní náměty oscilují mezi odporem a fascinovaností. Pocit odporu, avšak neschopnost odvrácení očí, ještě podporuje zobrazení vnitřností, výkalů, genitálií, bradavic a dalších repulzivních elementů. Plátna jsou však zároveň hypnotizující v neustálém tikání očima po jednotlivých propracovaných detailech, zároveň neumožňující divákovi zaostřit na celek.

Jsou tak současným obviněním a usvědčením diváka z voyerismu a hyenismu. Ve významech zde dochází k rozkolu, kolizi a následnému zhroucení. Jsou tak jakýmisi obrazovými citoslovcemi bez jasného jazykového významu, avšak se silnou emoční odezvou. Výstava v galerii FUTURA je komplexní scenografií začleňující obrazy do celkového sochařsky-instalačního řešení.

Michal Novotný