Marek Meduna, bývalý člen skupiny Rafani, patří ve své (dnes již střední) generaci k nejosobitějším a nejinspirativnějším umělcům. Vychází sice z některých tradičních hodnot, ale zároveň citlivě vnímá všechno, co se děje kolem nás. Užívá klasická i nová média. Výstavy vytváří jako umělecké dílo pro daný prostor, dosud také neuspořádal žádnou retrospektivu. Tentokrát si jako hlavní téma zvolil vztah mezi časem a penězi, ale dotýká se i dalších témat, která v jeho pohledu na svět hrají důležitou úlohu.