Komentovaná prohlídka výstavy Purpurová vertikála s autorkou Margitou Titlovou Ylovsky.

  

„Vždycky mě zajímá vizualizovat něco skrytého, co nevidíme. Když najdu technologii, která to může zjevit, vrhnu se po ní a využiju ji. Magnetická síla: vidíš její působení, ale samotná energie magnetu je neviditelná. Proto jsem vkládala do soch magnety. Proto jsem instalovala vztyčené nože, které se na špicích ničeho nedotýkají: vzlínají vzhůru, lehce se chvějí ve vzduchu – a sílu, která je drží, nespatříš.“