Margita Titlová je akční umělkyně, performerka, autorka instalací, výtvarná pedagožka a experimentátorka v oblasti propojení zvuku, přístrojových záznamů a výtvarných technik. Na počátku své tvorby v 80. letech realizovala minimalisticky založené akce v přírodě a performance v interiéru, jejichž měřítkem bylo její vlastní tělo. Investice energie do finálního díla pro ni zůstala charakteristická dlouhodobě i v období velkoformátových rituálně realizovaných kreseb. Exotičnost a znakovost v nich je silně osobní a neodvozená od známých zdrojů.

  

Zkoumání tělesnosti v interakci s okolím a energie, kterou tělo vydává a vyzařuje a zároveň tak prozrazuje interní tajemství své psychodynamiky, to vše ji zaměstnává a inspiruje dodnes. Její tvorba byla a je ceněna pro kontinuitu a soudržnost uvažování, které v mnoha ohledech akcentuje ženské prvky a atributy s přirozeností a bez ideologizování. Její dnes už rozsáhlé dílo je protkané autentickou a prudkou expresivitou, ale také korigovanými vztahy k vědeckým a technickým experimentům na straně druhé.

  

Výstava Purpurová vertikála mapuje značnou část její tvorby od akcí po velkoplošné kresby a malby, instalace s podílem světla a využitím magnetismu, kresby kirilianovým přístrojem, tzv. malby termovizí, manipulované fotografie a řadu děl, která bude možné opět spatřit po mnoha letech.

  

Margita Titlová (*1957) studovala na Akademii výtvarných umění v letech 1977–1983. Byla spoluzakladatelkou galerie Behémot a jednou z prvních žen na postu vedoucí ateliéru na FaVU v Brně (Grafika a vizuální komunikace, 1998–2011). Působila také jako vedoucí Ateliéru malby Ústavu umění a designu ZČU v Plzni a od roku 2013 dodnes přednáší na UJEP v Ústí nad Labem. Samostatně vystavovala od roku 1983 (neoficiálně) a později na téměř třicítce samostatných výstav doma i v zahraničí.

  

Na koncepci výstavy se podílí samozřejmě autorka sama a také Miroslav Jiřele, který se zasloužil o první komplexnější zpracování tvorby Titlové. K výstavě vyjde v koprodukci GHMP a ETCETERA Auctions třídílný katalog věnovaný jednotlivým dekádám její tvorby.