V rámci šestého umělecko-eko-sociologického symposia Chaos Start 2017 – Pět Elementů, představí v novém alternativním prostoru Chaos Box Ak.mal. Margita Titlová Ylovsky své práce z posledního tvůrčího období, velkoformátové intuitivní kresby hlínou, a prostorovou instalaci ze svatebních šatů. Její tvorba prochází fascinujícím vývojem a je stále extrémně aktuální. Do programu Galerie Kabinet Chaos, který je zaměřen na umění a umělce kteří pracují s přírodními materiály a tématy skvěle zapadá i právě proto, že se zkoumáním základních elementů dlouhodobě zabývá. Margita Titlová Ylovsky je součástí umělecké generace 80.let, která je až až na výjimky tvořena muži. Přesto vždy z této mužské umělecké populace výrazně vyčnívala a vyzařovala značnou energií svých velkolepých a zárověn citlivých realizací. Její tvorba obsahuje široké spectrum projevů od mapování projevů lidského těla, osobní individuality, energie těla v daném okamžiku, komunikace s vlastním stínem a v neposlední řadě na tématu dotyku lidské ruky vizualizované v různých tvůrčích přístupech. Pracuje jak s přírodními či nalezenými materiály tak se současnými technologiemi. Spojuje uměleckou tvorbu a přírodní vědy, pracuje např. s kirliánovým přístrojem.