Výstava se zaměřuje na dotyk lidské ruky. Zcela unikátní jsou dosud nevystavené fotografické projekty z 80. let, k nimž patří i kresby vytvořené technikou kirliánovy fotografie. Cílem výstavy je vytvořit dialog s divákem o vztahu k sobě samému a vztahu k prostoru.

Multidisciplinární výstava Margity Titlové Ylovsky se zaměřuje na unikátní fotografické projekty z 80. let, které dosud nebyly veřejně prezentovány. Koncepce výstavy je založená na mapování projevů lidského těla, osobní individuality, energie těla v daném okamžiku, komunikace s vlastním stínem a v neposlední řadě na tématu dotyku lidské ruky vizualizované v různých tvůrčích přístupech. Unikátní spojení umělecké tvorby a přírodních věd nacházíme v zachycení energie lidského těla kirliánovým přístrojem a moderními digitálními médii. Součástí výstavy jsou i velkoformátové kresby rtěnkou, které výtvarně souvisí s celou koncepcí výstavy.