Výstava Sedimentace staví na mezinárodním dialogu dvou výrazných umělkyň mladé generace využívajících principů postupného vrstvení, prohlubování a repetitivního množení významů i fyzických materiálů.

 

Maria Nalbantova, působící v bulharské Sofii, tvoří na pomezí sochy a objektové instalace, s přesahy do multimediální tvorby tam, kde si zpracovávané téma žádá vícevrstevnatou prezentaci. Práce Elišky Konečné jsou typické svou tajnosnubností, ve které zdánlivě přímočará abstrahovaná gesta po delším pozorování odhalují nečekaně hluboké významové vrstvy.

 

Na výstavě Sedimentace se dílo obou autorek potkává v tématu dlouhodobého a pozvolného tvůrčího procesu, který ústí v prezentaci mnohovrstevnatých uměleckých objektů. V případě Marie Nalbantové jde o sérii ručně vyrobených mýdlových bloků, které vznikly v rámci projektu Sucho (Drought, 2021), Eliška Konečná vystavuje několik ze svých trojrozměrných reliéfů čerpající náměty z fluidity vodního živlu a lidských emocí.

 

kurátorka: Veronika Čechová