Marian Volráb (*1961) náleží mezi nejoriginálnější české sklářské výtvarníky současnosti. Zdrojem jeho sklářské, malířské a kreslířské tvorby jsou hluboké vnitřní prožitky a osobní vzpomínky. Otiskly se do Volrábova uměleckého projevu jedinečným způsobem s charakteristickým tvaroslovím a specifickou barevností. Sklo používá v jeho prapůvodní, surové, mnohdy temně zbarvené formě zneklidňujících tvarů. Obdobné výtvarné vyjádření nalezneme v jeho obrazech a kresbách. Veškerá Volrábova tvorba je naléhavou niternou výpovědí s velkým emotivním účinkem.